Example form for mapping interested actors for a student project

Relevante aktører og verdiskapning

Hvilke aktører kan være interessert i og få verdi fra prosjektene dere jobber med? En metode for å hjelpe studentene med å kartlegge interessenter for et problem eller en idé.
Educators
16th December 2020