Entrepreneurship for improved teaching – intensive UNIPED-module in June and September

Entrepreneurship is a “hot topic” in higher education and is to be implemented in a wide range of disciplines in the time ahead. Are you one of those who must, should or want to learn more about entrepreneurship? This module is for you.

By Gunn-Berit Neergård

Engage SFU is hosting an intensive two-day UNIPED-module, where the participants will receive an introduction to entrepreneurship and how this can be implemented and integrated into existing and new courses. The course language is Norwegian, and you must expect lectures and group discussions in Norwegian. The assessment will be based on an oral presentation in the end of the module. For more information, look in the Norwegian description below.

Entreprenørskap for bedre undervisning – intensiv UNIPED-modul i juni og september

Entreprenørskap er et «hot topic» i høyere utdanning, og skal implementeres i en rekke disipliner i tiden fremover. Er du en av dem som må, bør, eller vil lære mer om entreprenørskap? Da er denne modulen for deg. Engage SFU arrangerer nå en intensiv to-dagers UNIPED-modul for undervisere ved NTNU, hvor deltakerne får en innføring i entreprenørskap og hvordan dette kan implementeres og integreres i eksisterende og nye emner.

Hva er entreprenørskap?

Entreprenørskap har tidligere vært assosiert med store byggeprosjekter og anleggsarbeid. I realiteten omfatter entreprenørskap prosessen der man skaper ny verdi for andre, og det kan ta form som en innovasjon eller en ny organisasjon. Med entreprenørskap setter vi enkeltmennesker i stand til å reagere på utfordringer i samfunnet og skape endringer – ny verdi – for en bedre verden. Entreprenørskap er derfor viktig i flere kontekster, med stor relevans i alle disipliner. Det «entreprenørielle tankesettet» til en entreprenør er verdifullt i en rekke situasjoner. Det kan benyttes i oppstart av nye selskaper og ved utvikling av nye løsninger i etablert industri, arbeidsliv eller i samfunnsmessig sammenheng. Entreprenørskap er dessuten et nyttig verktøy for å kunne nå FNs bærekraftsmål. Det entreprenørielle tankesettet spenner derfor bredt og er aktuelt i alle disipliner – blant annet er det sentralt i både Fremtidens Teknologi- og HUMSAM-studier.

Entreprenørskap i egen kontekst

Denne UNIPED-modulen vil gi undervisere en introduksjon i sentrale faglige konsepter for entreprenørskap. De vil lære om et entreprenørielt tankesett, verdien av dette i ulike fagdisipliner, samt få en innføring i SFU Engage sitt utdanningsrammeverk for utvikling av studenters entreprenørielle tankesett. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid jobber deltakerne med å overføre innholdet fra kurset til egen undervisningspraksis. Mot slutten av modulen utvikler og gjennomfører deltakerne hver en kort undervisningsøkt der innhold fra modulen integreres med eget fagfelt. Deltakerne i modulen vil etter gjennomføring kunne utvikle egen undervisnings- og utdanningsaktivitet slik at entreprenørskap kan bli en naturlig del av den faglige aktiviteten. Blant annet vil Engage sitt utdanningsrammeverk være sentralt i modulen. Slik vil undervisere som deltar kunne integrere faglig aktivitet innen entreprenørskap som er tilpasset egen utdanningsdisiplin og -kontekst.

Datoer: 20. juni – 21. juni 2022

Klokkeslett: 09:00-16:00 begge dagene

Sted: Gløshaugen, Trondheim

Påmeldingsfrist: 1. juni

Påmelding via Kurskatalogen i NTNU Læringsportalen her.

En tilsvarende modul vil bli gitt 6. og 7. september 2022.

Engage sitt utdanningsrammeverk:

  • Act – Engage with doing
  • Interact – Engage with others, partners or stakeholders
  • Challenge – Engage with the world outside the university
  • Embrace – Engage with and handle uncertainty
  • Reflect – Engage with internalising knowledge and skills

Les mer her.

Se video om vårt utdanningsrammeverk: