Exercise: Relevante aktører og verdiskapning

Hvilke aktører kan være interessert i og få verdi fra prosjektene dere jobber med? En metode for å hjelpe studentene med å kartlegge interessenter for et problem eller en idé.

Duration:
20 min pr. del
Activity:
Group, Class
Focus:
Studenter utarbeider en strukturert oversikt over interessenter og verdi for en prosjektidé

By Elli Verhulst, Associate Professor

Hensikt:

Legge til rette for at studentene identifiserer hvilke ulike aktører som kan ha en interesse av deres prosjektidé eller problemstilling. De vurderer hvilken verdi prosjektet kan gi til de ulike aktørene, og hvordan de eventuelt kan involvere aktørene i forbindelse med prosjektarbeidet.

Dette kan studentene bruke til å utforme tidlige hypoteser for hvilke verdier prosjektet kan gi, og hvilke aktører de kan kontakte eller jobbe med for å teste disse hypotesene. I tillegg vurderer studentene om og hvordan de kan involvere aktørene.

Tid:

  • Del 1: 20 min for vurdering av én prosjektidé (beregn ytterligere 10 min for hver idé som skal vurderes)
  • Del 2: 10 min for vurdering av én prosjektidé (beregn ytterligere 10 min for hver idé som skal vurderes)

Når:

Denne øvelsen er spesielt relevant i oppstartsfasen av et prosjekt med en “real-life” problemstilling.

Forberedelser:

Skriv ut dokumentet “Relevante aktører og verdiskapning” (det trengs ett skjema for hver prosjektidé som skal vurderes), gjerne i A3-format. Dokumentene kan lastes ned nederst på denne siden.

Gjennomføring – del 1:

  1. Informer studentene om at de nå skal identifisere hvilke aktører prosjektideen(e) deres kan ha en interesse for, og hvilken verdi prosjektideen(e) kan ha for disse. For at studentene skal få en forståelse for øvelsen kan du vise frem “Relevante aktører og verdiskapning” – med eksempel på utfylling. Understrek gjerne at det nå er ønskelig å åpne opp prosjekt-prosessen igjen, å utforske ideen(e) nærmere. (5 min)
  2. Del ut “Relevante aktører og verdiskapning”-skjema til studentgruppene, og be de fylle ut de tre innerste sirklene i skjemaet (men la være å fylle ut den ytterste sirkelen foreløpig). Hvis de skal vurdere flere øvelser benytter de ett skjema per øvelse og det kan være hensiktsmessig å konsentrere seg om en øvelse av gangen. (10 min per prosjekt som skal vurderes)
  3. Be studentene om å vurdere det har kommet fram gjennom utfyllingen av skjemaene så langt. Hva tenker de nå om prosjektideen(e)? (5 min)

Etter steg 3 har man tre muligheter:

  • Umiddelbart fortsette med del 2 av øvelsen
  • La studentene disponere tiden fritt til arbeid med prosjektet som gir studentene muligheten til å videre bearbeide tanker og nye perspektiv de har fått gjennom øvelsen
  • Gå over på en annen aktivitet, for eksempel personlig refleksjonsskriving som nevnt i tipset nedenfor (studentene bør da bli bedt om å ta vare på de utfylte skjemaene slik at de kan bruke de senere i arbeidet).

Tips 1:

Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre del 1 og del 2 av øvelsen på ulike tidspunkt. Del 1 av øvelsen handler om å identifisere aktører og vurdere hvilken verdi prosjektet kan gi til disse, og kan gjerne gjennomføres studentene står igjen med et fåtall ideer de ønsker å utforske nærmere. Del 2 av øvelsen handler om hvordan relevante aktører ev. kan involveres i prosjektarbeidet og egner seg godt når studentene har bestemt seg for hvilket prosjekt de ønsker å arbeide videre med, og skal planlegge gjennomføringen av prosjektarbeidet.

Gjennomføring – del 2:

  1. Be studentene fylle ut den ytterste sirkelen i skjemaet Relevante aktører og verdiskapning hvor de allerede har fylt ut de innerste sirklene. (10 min)

Tips 2:

For å få studentene til å bedre sammenhengen mellom prosjekt- og prosessarbeidet i EiT, så kan det være hensiktsmessig å be de skrive personlige refleksjoner i etterkant av øvelsen. Når de skriver kan de gjerne ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvordan påvirket gruppedynamikken diskusjonene? Og hvordan påvirket gruppedynamikken de vurderingene og beslutningene som ble gjort i gruppa?

Øvelsen er basert på Sustainable Innovation System (SIS) Toolkit (OVAM, 2011), og Sustainable Value Mapping Tool (Bocken et al., 2013) og tilpasset til EiT kontekst.

License

This means that you’re free to use, share and adapt the content – as long as you give proper attribution if you share it, and indicate any changes that you’ve made. The content can not be used for commercial activities, except educational purposes.